Postępowanie habilitacyjne - dr Beata Kucia-Guściora

(postępowanie zakończone)

 

 

B._Kucia-Gusciora_-_autoreferat

 

Wniosek_Beata_Kucia_Gusciora

 

B._Kucia-Gusciora_-_recenzja_ks._prof._S._Fundowicza

 

B._Kucia-Gusciora_-_recenzja_prof._W._Miemiec

 

B._Kucia-Gusciora_-_recenzja_prof._Z._Ofiarskiego

 

B._Kucia-Gusciora_-_nadanie_stopnia

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska - przewodnicząca komisji

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL - sekretarz komisji

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski - recenzent

prof. dr hab. Wiesława Miemiec - recenzent

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL - recenzent

dr hab. Magdalena Fedorowicz - członek komisji

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL - członek komisji

 

 

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 2 czerwca 2015 r.

Powołanie komisji: 1 września 2015 r.

Nadanie stopnia: 19 stycznia 2016 r.

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 12:47 - Adam Jankowski