28 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim, której przewodniczył rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, homilię wygłosił gospodarz miejsca – proboszcz sanktuarium ks. Czesław Grzyb, oprawę muzyczną zapewnił Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki.

Oficjalne otwarcie Centrum Edukacyjno-Kongresowego odbyło się w Auli Wydziału Zamiejscowego KUL, podczas uroczystości Uniwersytet Otwarty KUL podpisał także umowę o współpracy z tomaszowską filią Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Licznie zgromadzeni goście - mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i okolic - mogli wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Uniwersytet Otwarty KUL: dla przedszkolaków była to „Kolorowa chemia”, dzieci ze szkół podstawowych mogły się dowiedzieć „Jak rosną bakterie”, dla młodzieży przygotowane zostało spotkanie z Państwem Środka z udziałem studentów z Chin studiujących obecnie na KUL – „Chiny bliskie i dalekie”, dla dorosłych natomiast prelekcja - Eko-logiczne, czyli Papieża Franciszka „Troska o wspólny dom”. Ponadto można było zobaczyć wystawę pt. „Jan Paweł II dar Polski dla świata”, a także kupić książkę za złotówkę na kiermaszu przygotowanym przez Wydawnictwo KUL oraz zaopatrzyć się w materiały informacyjne KUL. Na zakończenie natomiast odbył się koncert Chóru KUL.

 

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zostało powołane w październiku 2015 r. Jednostka ta ma być kontynuacja obecności KUL w Tomaszowie Lubelskim, budowaną na bazie Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych, którego zamknięcie nastąpi za rok, z dniem 1 października 2016 r. i odpowiedzią na podjętą przed dwoma laty próbę wypracowania nowej formy obecności KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Celem funkcjonowania Centrum jest realizowanie zadań edukacyjnych w taki sposób, by integrować działania naukowe, działalność biznesu i samorządu terytorialnego, także w wymiarze współpracy transgranicznej. W tym zakresie KUL podjął już szereg kroków – Władze Uniwersytetu prowadzą na ten temat regularne rozmowy z władzami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przeniosły do Tomaszowa Lubelskiego siedziby dwóch jednostek działających na KUL – Centrum Ucrainicum i Szkoły Prawa Ukraińskiego KUL, były pomysłodawcą i liderem działającej od blisko roku Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, a przed kilkoma tygodniami zorganizowały I Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze w Tomaszowie Lubelskim. Kolejne jest zaplanowane na maj 2016 roku. Chcielibyśmy aby Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stało się miejscem integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, by odpowiadało na realne zapotrzebowania edukacyjne mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i okolic oraz by było animatorem wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w mieście. Zachęcamy do współpracy wszystkich, dla których takie cele są ważne.