Informacje dla studentów

 

 

 

Uwaga seminarzyści IV roku !!!
Dnia 20 maja na seminarium będziemy rozwiązywać kazusy i zadania testowe dot. problematyki ostatnich seminariów: prawa do obrony i zasady bezpośredniości oraz prawa dowodowego.
 
Pozdrawiam,
Małgorzata Wąsek-Wiaderek 
 
Uwaga seminarzyści V roku !!!
W poniedziałek 20 maja zapraszam na omówienie prac magisterskich w następującej kolejności:
godz. 13.30-13.50: osoba o numerze albumu 137560;
godz. 13.50-14.30: osoba o numerze albumu 137382;
godz. 14.30-15.00: osoba o numerze albumu 137233;
godz. 15.30-16.00: osoba o numerze albumu 137294;
godz. 16.00-16.30: osoba o numerze albumu 137498;
godz. 16.30-17.15: osoba o numerze albumu 137248.
 
W kolejny poniedziałek, 27 maja br. od godz. 13.30 zapraszam pozostałe cztery osoby po odbiór i omówienie sprawdzonych prac.
 
Proszę o przyniesienie ze sobą sprawdzonych uprzednio części pracy z moimi uwagami.
Pozdrawiam,
Małgorzata Wąsek-Wiaderek 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2019, godz. 20:08 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek