Dotychczas w serii wydawniczej "Prawo i Polityka Migracyjna" ukazały się następujące publikacje:

 

 

1. Nabywanie obywatelstwa polskiego

Zob. więcej...

 

2. Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce.

Zob. więcej...

 

3. ACQUIS RETURN. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej

Zob. więcej...

 

4. Agencja FRONTEX w Strefie Schengen. 10 lat doświadczeń

Zob. więcej...

 

5. Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej

Zob. więcej...

 

6. Migracje powrotowe. Nauka i praktyka

                                                                                                                                                         polski

                                                                                                                               english

 

7. W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej

Zob. więcej...

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018, godz. 09:52 - Agnieszka Parol