W ramach Centrum udało się zorganizować następujące wydarzenia:

 

 

1. "Jak skutecznie chronić prawa migrantów" - 21 maja 2015 r.

 

2. "Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej" - 17 czerwca 2015 r.

 

3. "Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej" - 27 października 2015 r.

 

4. "Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej" - 11 marca 2016 r.

 

5. "Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich" - 8 kwietnia 2016 r.

 

6." Zarządzanie kryzysem migracyjnym. Doświadczenia 5 lat od wypadku u wybrzeży Lampedusy"  - 2 marca 2020 r.

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2020, godz. 12:07 - Anna Kosińska