Rok   2014

Zaproszenie na Opłatek Instytutu Pedagogiki

1_swieto-swietej-rodziny-jezusa-jozefa-i-maryi-29122013

Serdecznie zapraszamy
Pracowników, Studentów i Przyjaciół Instytutu
Pedagogiki KUL

 na spotkanie opłatkowe Instytutu Pedagogiki KUL,

 które odbędzie się 16 grudnia 2014r. o godz. 16.30

w Auli 109

 Studenci I roku II stopnia Pedagogiki

 

Plakat                                                                   Galeria

Badania narracyjne w pedagogice - przedmiot i metody analiz

Katedra Biografistyki Pedagogicznej oraz Katedra Pedagogiki Rodziny
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zapraszają do udziału w konferencji naukowej

 

Termin: 16.12.2014 r. 

Miejsce: ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Komunikat konferencji     Karta zgłoszenia

KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI KUL

serdecznie zaprasza na sesję naukową pt.

Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego

chazan 

Specjalnym Gościem będzie

prof. dr hab. med. Bogdan Chazan

 

Termin:  15.12.14, godz. 15.00  Miejsce: DMM III - 109

plakat              Galeria

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Współczesne społeczno-kulturalne uwarunkowania pracy edukacyjnej i socjalnej

w serii tematycznej

"Mistrz i uczeń w pedagogicznym dyskursie o sprawach społecznych"

 

Termin: 13.12.14 r.

Miejsce: DMM III-137

plakat


Organizator:

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Katedra Pedagogiki Społecznej

 

 

Instytut Pedagogikiimages

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza kandydatów na kierunek pedagogika na przedświąteczne warsztaty

I Ty możesz zostać św. Mikołajem… dla siebie

 

Termin: 9 grudnia 2014 r. MiejsceDroga Męczenników Majdanka 70, III  Program

Katedra Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

KONWERSATORIUM OTWARTE 

Samobójstwa  – diagnoza zjawiska i jego uwarunkowania  

z serii tematycznej:

 

„PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY W POLU BADAŃ

SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH”

 

Termin: 9 grudnia 2014 r., godz. 16:00,                    s. DMM – 106  Program

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

plakat zaprasza na konferencję dla studentów i doktorantów z cyklu: „Biografie codziennościcz. XIII. Temat przewodni konferencji:

 

„JESIEŃ W BIOGRAFII”

poświęcony rocznicy urodzin prof. GRAŻYNY KAROLEWICZ

 

Termin: 5 grudnia 2014 r., godz. 10:00, s. DMM – 137

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju: wyzwaniem dla rodziców, diagnostów, terapeutów i pedagogów

I Otwarte Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

Organizowane przez Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

    PROGRAM

Termin: 4.12.14 r.     Miejsce: Droga Męczenników Majdanka 70 III M

Zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy KNP PAN

Funkcje szkoły w kontekstach współczesnych koncepcji szkoły

Termin: 3.12.2014 r.       Miejsce: DMM III - 109     Program      Galeria

Integralność rozwoju a problem adolescencyjnych zachowań ryzykownych

Seminarium naukowe "Pedagogika wobec zadań społecznych"

 

Sekretarz seminarium: dr Tomasz Wach 

Termin: 24 listopada 2014, godz. 10.00-13.00, s. M- 137   Program

MB_CCzuwanie modlitewne pedagogów na Jasnej Górze

Termin: 21-22.11.2014 r.

Wyjazd: 21.11.2014 r. godz. 12.00 z parkingu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Koszt pielgrzymki 70 zł
Zapisy do 14 listopada w bibliotece sala nr 3

Prof. Bernd Kolleck (ASH Berlin) z wizytą w naszym Instytucie

IMGP7441W dniach od 17-20.11.2014 r. planowana jest wizyta prof. B. Kollecka w naszym Instytucie w ramach programu Erasmus.

18.11. (wtorek), godz. 11.00-12.30 - spotkanie z Prof. Kolleckiem w gabinecie Dyrektora IP, na które wszyscy Pracownicy Instytutu są bardzo serdecznie zaproszeni

 Ma zamiar przeprowadzić wykłady/seminaria z zakresu:

1. Metodologii pedagogiki - badań jakościowych i ilościowych;
2. Głównych koncepcji pracy socjalnej;
3. Problemów ochrony dzieci i młodzieży
4. Statystyki wielodimencjalnej.

 

Wizyta studentów z Ukrainy

ukrainaW dniach 16 - 29. 11. 2014 r. w Instytucie Pedagogiki KUL gościć będzie dziesięcioosobowa grupa studentów z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, warsztatach, seminariach, spotkaniach z Samorządem Studenckim KUL. Odbędą także wizyty studyjne w lubelskich szkołach podstawowych. Opiekę nad merytoryczną i organizacyjną stroną wizyty sprawuje Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej.

VI Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej zaprasza 21. 11. 2014 r. na pierwsze spotkanie w ramach cyklicznego Seminarium wymiany doświadczeń.

 

Tematem wiodącym tegorocznego seminarium jest:

Wdrażanie do zachowań kreatywnych dzieci 
w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym

 

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie rozwijaniu  literackiej i teatralnej aktywności twórczej dziecka w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
Miejsce: ul. Droga Męczenników Majdanka 70, sala 137, godziny: 11.30 - 14.30

Specyfika pracy doradcy zawodowego w Miejskim Urzędzie Pracy

studenciwupW dniu 21 listopada ( 8:30-10:00 ) w ramach ćwiczeń  "Praca z bezrobotnym i jego rodziną", prowadzonych przez mgr Jolantę Mazur - studenci III roku I stopnia uczestniczyli w  spotkaniu informacyjnym  w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14.
Dzięki uprzejmości pracowników, doradców zawodowych, Marzeny Słowińskiej-Kanar oraz  Anny Nowosad, poznaliśmy tajniki pracy doradcy zawodowego i instrumenty rynku pracy w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, działającym przy MUP.
"Mamy nadzieję, że powrócimy tam jedynie jako specjaliści oferujący pracę a nie jako bezrobotni"- podsumowali spotkanie studenci.uplublin
Zainteresowani, którzy chcieliby wiedzieć co należy robić by nie zostać bezrobotnym,  powinni odwiedzić stronę Biura Karier KUL https://www.kul.pl/biuro-karier,137.html lub Miejskiego Urzędu Pracy http://www.mup.lublin.pl/main/index.html.
Nie należy czekać do końca studiów z decyzją o przyszłej pracy. Należy zaczynać starania już dziś. Targi pracy i praktyk w KUL 26 listopada. Nie może Was tam zabraknąć.

mgr Jolanta Mazur     

Światopoglądowo-społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina

   II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

   Organizator: Katedra Biografistyki Pedagogicznej

   Termin: 7-8.11.2014 r.      Więcej o konferencji    Karta zgłoszeniowa

Wizyta prof. Giuseppe Mari naszym Instytucie

W dniach 27-29 października 2014 w Instytucie Pedagogiki będzie gościł prof. Giuseppe Mari z Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Pan Profesor przygotowuje wykłady:
1. "The Educational Challenge in front of Migrations"
2. "The Education of the Person"
3. "The Epistemological Identity of Pedagogy"

 

Profesor Mari przeprowadzi następujące zajęcia (do udziału w nich zaproszeni są także studenci z innych grup):


Monday 11.40-13.10 dr B. Jakimiuk, Majdanek, sala M-26 (przy dużej grupie obecnych aula 109);
Monday 16.30 - 18.00- al. Racławickie staff meeting - to be confirmed
Tuesday 8.20-9.50 - ks. prof. M. Nowak (E. Domagała-Zyśk), Majdanek, aula M-109;
Tuesday 11.40-12.30 - prof. M. Surdacki, Majdanek, aulia M-109;
Wednesday 13.20-14.05 - prof. A. Rynio, Majdanek, aula M-109;

Galeria zdjęć

Akademickie pogadanki o starości

 
Katedra Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
we współpracy z
Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
  
serdecznie zapraszają do udziału w cyklu Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Konferencji Naukowych zatytułowanym:
  
AKADEMICKIE POGADANKI O STAROŚCI.
 
Pierwsza konferencja: Starość w rodzinie odbędzie się 21 października (wtorek) 2014 roku. Poświęcona będzie problematyce znaczenia i roli człowieka starego w środowisku rodzinnym. Gośćmi specjalnymi konferencji, którzy zaprezentują wystąpienia w ramach sesji plenarnej będą Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Katarzyna Olbrycht oraz Prof. Maria Braun-Gałkowska.
Więcej informacji odnajdą Państwo na oficjalnej stronie konferencji: http://pogadanki.eu/

Inauguracja studiów III stopnia (doktoranckich)

   Termin: 18.10.2014 r.          

   Program:  Godz. 9.00 - Msza św. w kaplicy (DMM II)

                  Szczegółowy PROGRAM zjazdu

Msza św. w int. śp. Prof. Teresy Kukołowicz

   Miejsce: Kościół akademicki                  Termin: 5.10.2014 r. godz. 20.30

 

Przed Mszą św. o godz. 18.00 w sali GG-110  odbędzie się spotkanie wspomnieniowe poświęcone śp. Pani Profesor

Inauguracja roku akademickiego 2014/15
dla studentów e-pedagogiki

   Pierwszy zjazd: 4-5.10.2014.                  Pozostałe zjazdy: zobacz 

 

   Plan zjazdu 4.10.2014:

   9.00 - Msza św. inauguracyjna; kaplica DMM II

   9.50 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla II i III r. lic. oraz II r. mgr

  10.00 - spotkanie dla studentów I roku lic. i mgr w sali DMM III - 36

  11.30 - szkolenie e-learningowe dla studentów I r. lic. i mgr

  13.10 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla I r. lic. i mgr

 

Plan zajęć

Nowe habilitacje w Instytucie

25.09.2014 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku dwóch naszych pracowników.

 

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

 

kieres

dr hab. Barbara Kiereś

 

Temat rozprawy habilitacyjnej:

 

Pedagogika personalistyczna i jej aspekty dydaktyczne

 

                                                                   

luczynskiks. dr hab. Andrzej Łuczyński

 

Temat rozprawy habilitacyjnej:

 

 Wychowanie religijne młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko

 

 

 

 Szanownym Państwu składamy najserdeczniejsze gratulacje

 

 

XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

Organizatorem Szkoły jest Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Kierownikiem Szkoły jest prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa, zaś gospodarzem XXVIII LSMP został ustanowiony Instytut Pedagogiki z ks. prof. dr hab. Marianem Nowakiem, dyrektorem Instytutu na czele oraz Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Temat tegorocznej Szkoły:

Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem…

 

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych.

Termin: 15-20.09.2014 r.

Miejsce: Sandomierz (Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Sarmata”, ul. Zawichojska 2)

Strona WWW                         PROGRAM - INFORMATOR

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej 

 Miejsce: Kazimierz Dolny, Dom Zakonny Sióstr Betanek, ulica Puławska 64

 Termin: 12-14.09.2014 r.  

Spotkanie z O. Markiem Szymańskim, OFM Conv 

KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI KUL

serdecznie zaprasza na spotkanie

z  O. Markiem Szymańskim, OFMConv franciszkaninem

misjonarzem w Ekwadorze

Wykład z prezentacją

nt.

 Społeczno-wychowawczy kontekst projektu „Radość Życia”

oraz dyskusja o projektach socjalnych i pracy misjonarzy w Ekwadorze

 10 września (środa) godz. 18.00,  

Collegium Jana Pawła II, sala C-324 

         Plakat PDF

WEWNĘTRZNA KONFERENCJA INSTYTUTU PEDAGOGIKI 

 pt. WIEDZA PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI KUL

Miejsce: Kazimierz Dolny, Dom Zakonny Sióstr Betanek, ulica Puławska 64

Termin: 4-6.07.2014 r.                    PROGRAM 

Prof. Lars Naeslund z wizytą w naszym Instytucie

W dn. 24 czerwca 2014 gościliśmy w Instytucie Pedagogiki prof. Larsa Naeslunda, który przedstawił prezentację dotyczącą możliwych tematów wspólnych badań naukowych:

 

   1. Status zawodowy nauczyciela w Polce i w Szwecji
   2. Praktyki religijne w Polce i w Szwecji

Profesor proponował przygotowanie wspólnego grantu do Baltic Sea Foundation.
 

Zmarła Ś.P. Prof. Zofia Matulka 

 

 W czwartek 12 czerwca br. zmarła Ś.P. Prof. Zofia Matulka.

 

Msza św. pogrzebowa została odprawiona  23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego, na ul. Senatorskiej w Warszawie.

 

Dalsze uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Wólce Węglowej w Kwaterze Wojskowej

 

Biogram 

Metodologiczne aspekty badań w psychopedagogice

 Sesja naukowa organizowana przez Katedrę Psychopedagogiki

Miejsce: Tomaszów Lubelski, Przeorsk

Termin: 20-22.06.2014 r.

Program 

Absolutorium III r. studiów licencjackich

Termin: 14.06.2014                

Program:

                  9.00 - Msza św. - kościół akademicki

                10.00 Aula kard. Wyszyńskiego GG

 Absolutorium II r. studiów magisterskich

Termin: 14.06.2014

Program:    13.30 - Msza św. - kościół akademicki

                   następnie: Aula kard. Wyszyńskiego GG        plakat 

Prof. Dr. Bernd-Joachim Ertelt w Instytucie Pedagogiki 

W dniach 21-24 maja przebywał w Instytucie Pedagogiki Prof. Dr. Bernd-Joachim Ertelt z Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim. Profesor prowadził wykłady na temat Career guidance in a family context, w których uczestniczyli studenci pedagogiki i psychologii KUL. W przygotowaniu wizyty udział wzięli: prof. Adam Biela, prof. Dorota Kornas-Biela, dr Grzegorz Kida, mgr Izabela Mamcarz i dr Beata Jakimiuk.

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI” CZ. XI 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej zaprasza do udziału w konferencji dla studentów i doktorantów z cyklu: "Biografie codzienności", cz. XI pod tytułem:

 Maraton biograficzny.

Szczegółowe informacje na stronie www            Program

Termin: 22 maja 2014 r.  godz. 12.30                Miejsce: DMM-224 

Dzielenie wspólnych doświadczeń 

W dniach od 11.05. do 18.05. 2014 r. grupa studentów wraz z dr. Piotrem Magierem oraz ks. dr. Markiem Jeziorańskim uczestniczyła w pierwszej części międzynarodowego projektu dotyczącego zagadnień związanych z pracą socjalną. Gospodarzem tego spotkania była uczelnia w Berlinie: Alice Salomon Hochschule. 

 

Galeria

III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej, zatytułowane:

Nauki społeczne wobec współczesnych  wyzwań.

Odbędzie się ono dnia 12 maja 2014 (poniedziałek) w  Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, w sali nr 137. Szczegółowy plan seminarium podany jest w załączniku. Liczymy na Państwa obecność . 

Z wyrazami szacunku

Katedra Pedagogiki Społecznej KUL Jana Pawła II           Program

Wizyta gości z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen

W dniach 7.04-11.04 w Instytutcie Pedagogiki KUL gościła delegacja z Katolickiej Szkoły Wyższej Północnej Nadrenii-Westfalii z Niemiec. Przyjechali do nas Pani Prorektor do spraw naukowych prof. dr Liane Schirra-Weirich, prof. dr Christof Stock oraz dwoje pracowników administracyjnych Center for Participation Research - Jana Offergeld i Henrik Wiegelman. Gospodarzami był zespółpracowników naszego Instytutu: dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela, dr hab. prof. KUL Alina Rynio, dr Ewa Domagała-Zyśk, dr Bożena Sidor-Piekarska, dr Katarzyna Uzar-Szcześniak, dr ewa Smołka, Mgr Jolanta Mazur i mgr karolina Klimek.

Czas pobytu gości był bardzo intensywny: odbyły się trzy kilkugodzinne spotkania robocze których celem było wypracowanie wstępnych założeń wspólnego projektu badawczego dotyczacego problematyki starzenia się społeczeństwa oraz niepełnosprawności. Dla gości zorganizowane zostały także wizyty w instytucjach współpracujących z IP KUL: Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia  Integracji Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku. Jan i Henrik uczestniczyli także w czwartek wieczorem w spotkaniu świątecznym Instytutu Pedagogiki. Mamy nadzieję, że było to pierwsze z szeregu spotkań i wspólnych działań.

Spotkanie wielkanocne

 

Studenci I roku Pedagogiki zorganizowali spotkanie wielkanocne dla Instytutu Pedagogiki. Obecni byli Pracownicy, Interesariusze oraz Studenci.

 

Termin: 10.04.2014 r. godz. 18.00      

Miejsce: DMM III - 109

 

Galeria


Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży

Konferencja ogólnopolska

Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA, Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR

 

Termin: 8.04.2014 r.   Miejsce:  Aula im. kard. Wyszyńskiego KUL      Ulotka

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

Gratulacje dla dr hab. Ewy Domagały-Zyśk

W dniu 7.04.2014 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Ewy Domagały-Zyśk.

 

 

 

 

Rozprawa habilitacyjna została wydana w 2013 r. w wydawnictwie KUL pt.

 

"Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych"

Z wielką radością składamy najserdeczniejsze życzenia!

Wizyta prof. Georgine Kali z Alice Salomon (Berlin)

W dniach 1-5 kwietnia w Instytucie Pedagogiki KUL przebywała w ramach programu Erasmus prof. Georgine Kali z Alice Salomon Hochschule z Berlina. W ramach pobytu Pani Profesor przeprowadziła zajęcia ze studentami II i III roku, oraz  z grupą studentów przygotowujących się do wyjazdu do ASH w ramach projektu międzynarodowego. Odbyła także konsultacje w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dotyczące nauczania języka angielskiego jako obcego studentów z niepełnosprawnościami. Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie Muzeum KUL oraz najciekawszych miejsc w Lublinie. W przygotowywaniu wizyty uczestniczyli: Ewa Domagała-Zyśk, Piotr Magier, ks. Marek Jeziorański, Beata Jakimiuk oraz doktoranci: Monika Malec i Anna Podlewska.

Rodzina i edukacja wobec zmian cywilizacyjnych - jak znaleźć drogę?

 

Koferencja naukowa

 

Termin: 29.03.2014 r.

Miejsce: Dębica

Dni Otwarte Instytutu Pedagogiki

Pracownicy i Studenci Istytutu Pedagogiki KUL serdecznie zapraszają do odwiedzin i zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz studenckim życiem.

 

 Spotkanie będzie miało miejsce 26.03.2014 r. (środa)

 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 70, budynek III

Program      Galeria

         Biografie codzienności, cz. X

 

Konferencja dla studentów i doktorantów

 

Termin: 24.03.2014 r.  Miejsce: DMM III - 4  Program

 Zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP przy PAN

Termin: 20.03.2014 r. (czwartek) Miejsce: Droga Męczenników Majdanka 7    Program                                                                                     Lublin

Aktywność środowiskowa Kościoła katolickiego w polu zainteresowań pedagogiki społecznej

Seminarium otwarte

 

Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej

Termin: 19.03.2014 godz. 12.30   Miejsce: DMM III-109   Program  Galeria

Czy da się wrócić do normalnego życia?  Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów

Konferencja Naukowa

Organizatorzy: IP KUL, stowarzyszenie "Postis"

Termin: 18.03.2014 r.          Miejsce: DMM III - 37      Program        Galeria

Gratulacje dla Siostry dr hab. Marii Loyoli Opieli

W dniu 11.03.2014 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyło się kolokwium habilitacyjne s. dr Marii Opieli. Rozprawa habilitacyjna została wydana w 2013 r. w wydawnictwie KUL pt. 

"Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. 

Kontynuacja i zmiana".

Recenzentami byli:

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW

dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. UJ

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, UMK

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, APS

Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje

Szkoła wobec ideologizacji i instrumentalizacji wychowania

XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców

Organizator: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej oraz Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

 

Termin: 8.03.2014 r.     Miejsce: Aula kard. Wyszyńskiego GG   Program

Międzynarodowy program wymiany studentów pedagogiki (Niemcy - Francja - Polska)

Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza nabór studentów pedagogiki do udziału w międzynarodowym projekcie wymiany studentów. 

 

Termin zgłoszeń: do 4.03.2014 r.

Opiekunowie projektu: dr Piotr Magier, ks. dr Marek Jeziorański                                       Więcej informacji

Zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego - Ostrołęka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  wraz z

 Fundacją Oświatową im. Profesora Władysława Kobylińskiego w Ostrołęce uroczyście zakończył pierwszą edycje studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego zorganizowanych 

 w Ostrołęce.

 

Spotkanie odbyło się w sobotę 1 marca 2014 r. o godz. 15.30 w siedzibie Fundacji Oświatowej im. Profesora Władysława Kobylińskiego w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego 44.

Plan uroczystości    Galeria

Dnia 28.02.2014 r. odeszła do Domu Ojca

 Śp. Teresa Kukołowicz, emerytowany profesor zwyczajny

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 Więcej

Inauguracja nowego rocznika studiów

Z wielką radością pragniemy poinformować, że po raz pierwszy w historii Instytut Pedagogiki KUL odbył się zimowy nabór na studia, którego efektem była inauguracja roku akademickiego w dniu 17 lutego 2014 Studia od semestru letniego rozpoczęła grupa 25 studentów. Opiekunem roku została p. mgr Iwona Szewczak.
Nowym studentom składamy serdeczne gratulacje i życzenia twórczego rozwijania powołania pedagogicznego oraz wielu radosnych chwil w odkrywaniu uroków życia studenckiego.

Spotkanie opłatkowe Pracowników z Interesariuszami Instytutu

 

23.01.2014r. - stołówka Kowiktu Księży Studentów (ul. Radziszewskiego 7) godz. 17.30.

 

 

Galeria zdjęć

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015, godz. 21:13 - Marek Jeziorański