Konferencja naukowa:

System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

26 listopad 2015, Lublin

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL zaprasza na konferencję naukową dotyczącą „Systemu bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku”

 

Po 1991 roku, kiedy nastąpił upadek bloku wschodniego, Francis Fukuyama ogłosił rok 1989 końcem historii, wydawało się wówczas wielu analitykom i badaczom, iż świat stoi przed świetlaną i pokojową przyszłością. W ciągu kilku lat od zakończenia Zimnej wojny powoli ponownie zaczęły narastać problemy związane ze stabilizacją systemu międzynarodowego, w szczególności w zakresie cyberterroryzmu i terroryzmu. Pojawiły się nowe paradygmaty analizy relacji międzypaństwowych – np. zderzenie cywilizacji, nowi niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych Dopiero rok 2001 i atak z 11 września wprowadził realną destabilizację systemu i wojnę z terroryzmem. Warto zauważyć, iż dnia na dzień państwa o charakterze regionalnym, np. ówczesna Rosja stały się sojusznikami Stanów Zjednoczonych w walce z terroryzmem. Takich momentów zwrotnych w historii XX i XXI wieku było i jest wiele.

           

Obecnie sytuacja międzynarodowa, w szczególności sytuacja na Ukrainie oraz wzrost zagrożenia ze strony Rosji na Wschodzie, rozszerzanie jego wpływów na państwa ościenne, skłania do dalszych pogłębionych refleksji na temat międzynarodowego systemu bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Zagrożenia systemu międzynarodowego rodzą się na Bliskim Wschodzie, w postaci rozwijającego się Państwa Islamskiego, które bardzo szybko poszerza swoje wpływy terytorialne. System bezpieczeństwa międzynarodowego w dużej mierze zależy do układu mocarstw międzynarodowych. Po 1991 roku wytworzył się system dominacji jednego mocarstwa – Stanów Zjednoczonych. Aczkolwiek wiek XXI pokazuje ujawnianie potęgi przez kolejne państwa narodowe, m.in. Chiny, Indie, Rosję, Brazylię, Japonię. Unia Europejska jawi się jako kolejne pole badawcze - związek państw, a zarazem pole rywalizacji mocarstw europejskich: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

           

Celem konferencji jest zainteresowanie środowiska naukowego tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego w XX i XXI wieku. Formuła konferencji będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Do debaty naukowej zapraszamy specjalistów z zakresu nauk politycznych, prawnych, historycznych, z zakresu stosunkówmiędzynarodowych, europeistyki, komunikowania społecznego i międzynarodowego oraz praktyków, którzy będą chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami.

 

 

 

Proponujemy przedyskutowanie kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w ramach następujących paneli tematycznych:

 

 • Mocarstwowość w XX i XXI wieku
 • Uwarunkowania systemu bezpieczeństwa w XX i XXI wieku
 • Modele systemu bezpieczeństwa w XX i XXI wieku
 • Hard i soft power w stosunkach międzynarodowych
 • Uczestnicy niepaństwowi stosunków międzynarodowych
 • Terroryzm jako zagrożenie systemu bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Propaganda, systemy komunikowania a bezpieczeństwo międzynarodowe w XX i XXI wieku
 • Konflikty regionalne w XX i XXI wieku
 • Konflikty globalne w XX i XXI wieku
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego
 • Integracja europejska jako czynnik systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w XX i XXI wieku
 • Rola Unii Europejskiej w XX i XXI wieku.

 

Uczestnictwo konferencji prosimy potwierdzić do 30 października 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad. Organizatorzy nie przewidują noclegu, natomiast przewidują możliwość publikacji tekstu, po otrzymaniu pozytywnej recenzji.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe: amzareba@vp.pl, bpiskorska@kul.pl.

 

Formularz zgłoszeniowy można również przesyłać pocztą na adres:

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Droga Męczenników Majdanka 70,

20-325 Lublin,

z dopiskiem – „Konferencja Bezpieczeństwo”

 

 

Z wyrazami szacunku

 

dr Beata Piskorska Sekretarz Konferencji                                                                        

dr Agnieszka Zaręba Sekretarz Konferencji

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 10:44 - Barbara Lendzion-Tokarska