dsu-logoW dniach 29 września – 8 października 2015 r. studentki prawa - laureatki konkursu „Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych”, Panie Julia Dąbek, Monika Jurek, Magdalena Kaczorowska, Alicja Woźniak wraz z pracownikiem naukowo-dydaktycznym WPPKiA - mgr Pauliną Liszką, wizytowały amerykańską uczelnię Delta State University w Cleveland, Mississippi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki zaproszeniu Prof. Williama LaForge, pełniącego funkcję Rektora Delta State University, którego już czterokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć jako profesora wizytującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas pobytu w USA studentki miały możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania szkolnictwa wyższego w USA oraz uczestniczyły w wydarzeniach związanych z dziedzictwem kulturalnym Mississippi. Ważnym punktem w programie był udział w American Legal Seminar pod przewodnictwem prof. Garrego Jenningsa, podczas którego prezentowały wystąpienia na temat polskiego systemu prawa, demokracji oraz systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Spotkały się także z amerykańskimi prawnikami, którzy przygotowali dla nich prezentacje na temat prawa konstytucyjnego w USA oraz systemu sądownictwa w stanie Mississippi. Wszystkie spotkania z pracownikami i studentami Delta State University przyczyniły się do obopólnego wzbogacenia świadomości międzykulturowej i wiedzy na temat obu systemów prawnych.

 

Żywimy głęboką nadzieję że wizyta przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

 

W maju 2016 r. będziemy gościć na naszym Wydziale delegację z Delta State University dlatego zachęcamy studentów i pracowników do zaangażowania się w przygotowania. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr hab. Katarzyną Maćkowską i mgr Pauliną Liszką.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 19:32 - Adam Jankowski