Program konferencji naukowej

Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową

 

Dnia 19 października 2015 r.

Stalowa Wola, budynek dydaktyczny przy ul. Kwiatkowskiego 3A

 

 

8.30-9.00 - Rejestracja uczestników

 

9.00-9.10 - dr Mirosław Kopeć - Słowo wstępne i otwarcie konferencji

 

Sesja I - przewodniczy dr Damian Gil

 

9.10-9.25 - mgr Magdalena Tokarska,  WSPiA Rzeszów-Przemyśl

Konstytucyjne aspekty ochrony praw pokrzywdzonego w przypadku przemocy domowej.

 

9.25-9.40 - dr Ewa Kruk, UMCS w Lublinie

Instrumenty prawno-procesowe i skuteczność ich realizacji w zapobieganiu przemocy domowej.

 

9.40-9.55 - dr Aneta Michalska-Warias, UMCS w Lublinie

Prawnokarne środki przeciwdziałania przemocy seksualnej między małżonkami w teorii i praktyce

 

9.55-10.10 - dr Jakub Kosowski, UMCS w Lublinie

Regulacje ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonych i świadka w kontekście ochrony pokrzywdzonych przemocą domową

 

10.10-10.25 - mgr Ewelina Bachera, UŚ i GWSH w Katowicach, asystentka sędziego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, mgr Bartosz Smółka, UŚ w Katowicach, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Czy środki prawne w zakresie pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą są wystarczające? Uregulowania a rzeczywistość.

 

10.25-10.40 - Przerwa kawowa

 

 

Sesja II - przewodniczy dr Filip Ciepły

 

10.40-10.55 - mgr Kamila Majchrzak, UŁ w Łodzi, aplikantka adwokacka przy ORA w Łodzi, prawniczka w Fundacji Centrum Praw Kobiet (oddział w Łodzi), członkini Zarządu Łódzkiej Fundacji Psychoterapii

Rola punktów nieopłaconej pomocy prawnej dla ofiar przemocy domowej

 

10.55-11.10 - dr Anna Komadowska, WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim

Stosowanie kar i środków karnych wobec sprawców przemocy domowej jako przejaw realizacji funkcji prewencyjnej kary

 

11.10-11.25 - dr Mirosław Kopeć, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Przestępstwo znęcania się w ujęciu historycznym

 

11.25-11-40 - dr Jerzy Nikołajew, WSSMiKS3 w Chełmie

Sprawcy przestępstwa przemocy domowej. Kryminologiczno-penitencjarne studium wybranych przypadków

 

11.40-11.55 - mgr Urszula Leśniewska, Pani Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Przyczyny milczenia osób pokrzywdzonych przemocą domową

 

11.55-12.10 - mgr Katarzyna Dąbek

Trudności i sprawdzone strategie działania w systemie pomocy osobom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych

 

12.10-12.25 - mgr Katarzyna Rogala

Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie

 

12.25-12.50 - Dyskusja

 

12.50 - Zakończenia konferencji i wspólne zdjęcie

 

13.00 - Obiad

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015, godz. 16:11 - Filip Ciepły