Katedra Literatury Staropolskiej KUL

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

Convivium

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

kierownik Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN,
wybitna znawczyni polskiej myśli politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
autorka głośnych książek Queen Liberty: The Concept of Freedom in the Polish-Lithuanian Commonwealth (2012), Gulliver in the Land of Giants. A Critical Biography and the Memoirs of the Celebrated Dwarf Joseph Boruwłaski (2012), Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach współczesnych (2012), O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego (2000) oraz wielu innych prac dotyczących kultury literackiej i politycznej polskiego Oświecenia

 

wygłosi referat

Czy historyk powinien interesować się językiem?

 

 

Spotkanie odbędzie się

w środę 6 maja 2015 r. o godz. 15. 30

w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

 

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2015, godz. 09:17 - Wiesław Pawlak