Dr Grzegorz Skrobotowicz (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) zajął drugie miejsce w VI konkursie organizowanym przez Prokuratora Generalnego "Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego".

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 13:10 - Dawid Florczak