Informujemy, że Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku opublikowała I część zrewitalizowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w psychologii rehabilitacji
 
Pierwszym autorem polskich adaptacji tych metod a w przypadku niektórych ich twórcą jest ks. prof. Tadeusz Witkowski. Autorami rewitalizacji są natomiast pracownicy Katedry Psychologii Rehabilitacji: prof. W. Otrębski, dr K. Mariańczyk, dr G. Wiącek i mgr A. Czusz.
W skład tego zestawu narzędzi wchodzą: Inwentarz Wrażliwości Moralnej;Skala Psychospołecznych Problemów Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (URK-R); Skala Psychospołecznych Problemów Osób Przewlekle Chorych (PCH-R); Skala Aktualizacji Siebie (AS-5-R).
 
Więcej informacji o metodach dostępnych jest na stronie Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych:http://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Narzedzia-pomiaru-w-psychologii-rehabilitacji.-REHAB1/139.
 
12 listopada 2015
Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2015, godz. 23:08 - Agata Błachnio