SPECJALIZACJA EDYTORSKA
Program zajęć na rok akad. 2007/2008

ROK III

Konwersatoria obowiązkowe

Tekstologia i edytorstwo
Prowadzący: dr Dariusz Pachocki
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Warsztat wydawcy
Prowadzący: dr Wojciech Kruszewski
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich
Prowadzący: mgr Piotr Sanetra, mgr Dorota Niedziałkowska
Wymiar godzin: 30/I semestr - 0/II semestr
Forma zaliczenia: Z

Kompetencje językowe edytora
Prowadzący: dr Natalia Sosnowska
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

ROK IV

Wykład obowiązkowy

W kręgu sztuki edytorskiej

Prowadzący: dr Wojciech Kruszewski
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - E/II semestr

Konwersatoria obowiązkowe

Warsztat wydawcy
Prowadzący: mgr Jadwiga Kaliszuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 0/II semestr
Forma zaliczenia: Z

Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich
Prowadzący: mgr Piotr Sanetra, mgr Dorota Niedziałkowska
Wymiar godzin: 0/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z

Edytorstwo dzieł literatury dawnej
Prowadzący: dr Justyna Dąbkowska-Kujko
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Z/II semestr

Praktyki:

ROK III-IV
Praktyki zawodowe*
Prowadzący: mgr Leon Formela
Wymiar godzin: 120
Forma zaliczenia: Z

ROK IV
Sztuka wydawnicza. Zajęcia warsztatowe
Prowadzący: dr Wojciech Kruszewski
Wymiar godzin: 30
Forma zaliczenia: Z

EGZAMINY PO VIII SEMESTRZE
W kręgu sztuki edytorskiej: dr Wojciech Kruszewski


* Praktyki zawodowe prowadzone są od V do VIII semestru w trybie wyznaczonym przez koordynatora praktyk. Wpis do indeksu studenci otrzymują na IV roku.
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2007, godz. 12:13 - Agnieszka Jarosz