SPECJALIZACJA KRYTYCZNOLITERACKA
Program zajęć na rok akad. 2007/2008

ROK III

Wykład obowiązkowy

Historia krytyki literatury. 1: Pre-krytyka
Prowadzący: dr Agnieszka Czechowicz
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Z/II semestr

Ćwiczenia obowiązkowe

Czytanie krytyków (do XIX w.), cz. 1
Prowadzący: dr Małgorzata Cwenk
Wymiar godzin: 30/I semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr

Czytanie krytyków (XX-XIX w.), cz. 2
Prowadzący: VACAT
Wymiar godzin: 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/II semestr

ROK IV

Wykład obowiązkowy

Historia krytyki literatury. 2: Najnowsze kierunki w badaniach literackich
Prowadzący: dr Dariusz Skórczewski
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - E/II semestr

Ćwiczenia obowiązkowe

Czytanie literatury najnowszej, cz. 3
Prowadzący: dr Dariusz Pachocki
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Wykłady do wyboru III-IV r.

Wybrane zagadnienia z teorii literatury
Prowadzący: dr Andrzej Tyszczyk
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

Problemy interpretacji literatury najnowszej
Prowadzący: dr Zdzisław Kudelski
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

Poezja a tradycja
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, prof. KUL
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/ I semestr - Zbo/II semestr

Konwersatoria do wyboru III-IV r.

Poezja ostatnich lat
Prowadzący: dr Paweł Próchniak
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Z teorii i praktyki interpretacji

Prowadzący: dr Andrzej Tyszczyk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Krytyka literacka
Prowadzący: dr Dariusz Skórczewski
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Praktyki zawodowe:

ROK III

Warsztaty. 1.  Redakcje
Prowadzący: mgr Agnieszka Dybek, mgr Anna Koss-Dybała
Wymiar godzin: 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/II semestr

Warsztaty. 2. Sztuka pisania
Prowadzący: mgr Aneta Wójciszyn-Wasil
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

ROK IV

Warsztaty. 3. Panel dyskusyjny  
Prowadzący: mgr Agnieszka Dybek
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

EGZAMIN PO VIII SEMESTRZE
Historia krytyki literatury. 2: Najnowsze kierunki w badaniach literackich - dr Dariusz Skórczewski


Ukończenie specjalizacji bez udziału w seminarium magisterskim oznacza zrealizowanie:
1.    330 godzin zajęć dydaktycznych, w tym: 120 godzin ćwiczeń (III-IV rok), 120 godzin zajęć konwersatoryjnych (III-IV rok), 90 godzin wykładów (III-IV rok);
2.    150 godzin praktyk (III-IV rok);
3.    zdanie egzaminu (przy wykładzie Historia krytyki literatury cz. 1 i 2 – po IV roku) z zakresu głównych problemów krytyki literatury.

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2007, godz. 12:25 - Agnieszka Jarosz