Dr hab. Rafał Sura, adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego KUL, został, na 1. posiedzeniu Sejmu RP VIII kadencji w dniu 18 listopada 2015 r., wybrany Członkiem Trybunału Stanu.

 

Uchwała Sejmu RP

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 17:11 - Patryk Ochwat