Mgr Mateusz Mąkosa

 

Prawnik administratywista, doktorant w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku akademickim 2012/2013 stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje zainteresowania naukowe (ustrojowe i materialne prawo administracyjne, prawne aspekty języka migowego) łączy z praktyką prawniczą. W 2013 r. odbył kilkumiesięczny staż w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się m.in. tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa urzędniczego. Ekspert ds. prawnych w MIGAM "RKPK" sp. z o. o. S.K.A.

 

 

 

Autor: Stanisław Filipowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 16:06 - Jan Izdebski