wykłady akademickie


Pierwsze wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa rozpoczęły się 2 lipca 1935 r. wykładem ks. Antoniego Słomkowskiego Obiektywizm wartości odkupienia a symbolizm modernistyczny. Wśród referentów znaleźli się wówczas księża profesorowie, którzy w przyszłości otrzymać mieli sakrę biskupią (P. Kałwa, W. Goral, T. Wilczyński). Rok później tematem przewodnim spotkania stało się zagadnienie kultury i cywilizacji. Uczestniczyli w nim znani przedwojenni historycy Feliks Koneczny i Stanisław Kutrzeba. W ostatnich latach przed II wojną światową wykłady dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z korporacjonizmem i rasizmem.
Inicjatywę ks. rektora Szymańskiego kontynuowano w okresie powojennym. Od tego momentu wykłady dla duchowieństwa organizowano zwykle w trzecim tygodniu sierpnia. Po raz pierwszy miało to miejsce w dniach 26 – 28 sierpnia 1947. Zebrani zastanawiali się wówczas na sprawami związanymi z humanizmem. W kolejnych latach widać pewną cykliczność w tematyce wykładów. Przez 6 kolejnych spotkań dyskutowano o sprawach związanych bezpośrednio z duchowieństwem. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wykłady prowadzono w ramach Nowenny przed obchodami tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce, by następnie przejść do spraw reform wprowadzanych przez Sobór Watykański II. W latach 80 dominowała tematyka związana z wychowaniem chrześcijańskim. Wobec upadku komunizmu i zmieniających się warunków pracy duchowieństwa w Polsce, kolejne spotkania poświęcono nowej ewangelizacji i problemom społecznym. Wśród referentów i gości wykładów dla duchowieństwa znaleźć można wiele sławnych osobistości ze świata nauki, kultury a nawet polityki. Na spotkaniu w roku 2002 miał pojawić się Marek Kotański. Wobec jego tragicznej śmierci duchowieństwo i świeccy zgromadzeni na wykładach uczestniczyli we mszy św. odprawionej w jego intencji przez ks. abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego i wielkiego kanclerza KUL.
Tematyka kolejnych spotkań wyglądała następująco:
1956 – Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym
1957 – Rola kobiety w Kościele
1958 – Humanizm łaski Bożej
1959 – Chrześcijaństwo religią życia
1960 – Małżeństwo Katolickie
1961 – Sobór Watykański II
1962 – Kapłan w świecie współczesnym
1963 – Postulowana odbudowa duszpasterstwa
1965 – Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae
1966 – Wpływ Kościoła na kulturę Polską
1967 – Laikat w misterium Kościoła
1968 – Wychowanie chrześcijańskiej młodzieży
1969 – Spotkanie ludu Bożego z Chrystusem w tajemnicy Eucharystii
1970 – Duszpasterstwo rodziny
1971 – Młodzież polska na tle współczesnych przemian
1972 – Kapłaństwo służebne
1973 – Wychowawcze możliwości i zadania rodziny katolickiej w Polsce
1974 – Obecność Kościoła w świecie
1975 – Katolicy świeccy w parafii
1977 – Evangelii Nuntiandi
1978 – Wychowanie do odpowiedzialności za Kościół
1979 – Rodzina w służbie Ewangleii
1980 – Chrześcijanin wobec pracy
1981 – Społeczno – moralna odnowa narodu
1982 – Sumienie prawe u podstaw życia narodu
1983 – Jana Pawła II katecheza narodu
1984 – Karta praw rodziny, a zadania Kościoła w Polsce
1985 – Adhortacja apostolska Jana Pawła II „Reconciliatio et Paenitenetia”
1990 – Ewangelizacja w parafii – katechizacja
1992 – Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu
1993 – Kościół w Polsce wobec potrzebujących
1994 –Wychowanie do życia w rodzinie – drogi i bezdroża
1995 – Wolność ale jedna
1996 – „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”
1997 – Głosić Jezusa – drogę, prawdę i życie
1998 – Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata
1999 – Bóg Ojciec wszystkich
2002 – Wspólnie możemy im pomóc
ks. F. Gryglewicz, ks. W. Piwowarski, Wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa, w: Księga Jubileuszowa 50 – lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1969, s. 295 – 302., „Biuletyn Informacyjny KUL”, (1973) n. 2, s. 63,(1975) n. 1, s. 57 – 58, (1976) n. 1, s. 49, (1981) n. 2, s. 73, (1983) n.1/2, s. 152, (1985) n. 2, s. 72, „Zeszyty Naukowe KUL”, (1969) z. 1, s. 127 – 128, (1969) z. 4, s. 89 – 91, (1971) z. 1, s. 90 – 92, (1972) z. 1. s. 83 – 86, (1973) z. 1, s. 93 – 95, (1974) z. 1 – 2, s. 144 – 146, (1975) z. 2., s. 92, (1976) z. 1, s. 87, (1978) z. 1, s. 98, (1979) z. 1 – 3, s. 247, (1980) z. 4, s. 92 – 93, (1981) z. 2 – 4, s. 237, 263, (1982) z. 2 – 4, s. 268 – 269, (1983) z. 3, s. 94, (1984) z. 3, s. 88, (1985) z. 3 – 4, s. 175, (1990) z. 1 – 4, s. 220 (1992) z. 3 – 4, s. 124, (1993) z. 1 – 4, s. 165, (1994) z. 3 – 4, s. 233 – 234, (1995) z. 3 – 4, s. 233, (1997) z. 1 – 2, s. 270, (1998) z. 1 – 2 s. 267, (1999) z. 1 – 2, s. 226, (2000) 1 – 2, s. 120, (2001) z. 1 – 2, s. 178, (2003) z. 1 – 2, s. 153 – 154.

Uniwersyteckie Wykłady dla Duchowieństwa: Rodzina w służbie Ewangelii - 21-23. 08.1979
aukulp264_400aukulp262_400


aukulp263_400_01aukulp268_400aukulp267_400_03

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona