REFLEKSJA REKTORA KUL

APEL JASNOGÓRSKI. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

1 GRUDNIA 2015 r.

 

Maryjo, nasza Matko i Królowo!

Przechodzimy do Ciebie z wielu zakątków Polski i świata. Dziś w sposób szczególny przybywamy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W Apelu odśpiewanym przed chwilą jeszcze raz potwierdziliśmy, że wraz z Tobą chcemy być ludźmi czuwania. Jestem. Pamiętam. Czuwam. Spośród tych trzech wypowiedzianych przez nas słów dziś wybieramy szczególnie to jedno: czuwam. W obecnym, adwentowym czasie słowo czuwam nabiera dla nas szczególnego znaczenia. Bowiem czuwać, to znaczy oczekiwać na Kogoś, to mądrze i roztropnie żyć, to także być gotowym na przyjście Pana. To adwentowe „czuwam” oznacza wyczekiwanie na przyjście Syna Bożego w liturgii, na uobecnienie w uroczystości Narodzenia Pańskiego wydarzenia z Betlejem, gdy Bóg przyjął ludzkie ciało, dzięki czemu odmienił cały świat. Ale to słowo „czuwam” jest równocześnie czekaniem na powtórne przyjście Pana na końcu czasów, gdy to, co ziemskie, przeminie i nastanie nowa ziemia i nowe niebo.

 

Maryjo, Królowo Polski,

Kiedy w 1918 r., po wielu latach niewoli, Bóg na nowo złożył w ręce Polaków dar wolności, zrodziła się konieczność i potrzeba odbudowania odrodzonej Ojczyzny - Ojczyzny zbudowanej na fundamencie wiary i Bożego prawa. Należało stawić czoła wyzwaniom historii. Dobro wspólne wymagało ofiarności i poświęcenia, dlatego trzeba było ludzi światłych, odważnych, umiejących odczytywać znaki czasu. Wśród tych, którzy podjęli Boże wezwanie do tworzenia suwerennej Ojczyzny, znalazł się ksiądz Idzi Radziszewski – twórca i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ksiądz Radziszewski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że prawdziwa wolność istnieje tylko wówczas, gdy jest budowana na fundamencie prawdy. Ten pokorny kapłan dostrzegał, jak bardzo potrzebni są Polsce mądrzy i dobrze wykształceni ludzie. Potrzebni są filozofowie i teologowie, którzy w świetle rozumu i wiary będą pytać o to, czym jest ten świat, kim jest w nim człowiek. Pierwszy rektor widział w odradzającej się Ojczyźnie potrzebę budowania praworządności przez prawników, którzy opierając się na najlepszych wzorcach, będą tworzyć prawo zgodne z zasadami sprawiedliwości i moralności. Znając trudne dzieje Polski, ksiądz Radziszewski dostrzegał nieocenioną rolę historyków, którzy z przeszłości czerpać będą mądrość do budowania odrodzonej Polski, którzy swoim wykładowcą uczynią samą historię – magistra vitae. Świadomość realiów niepodległej ojczyzny sprawiła, że odpowiedzią Ks. Radziszewskiego na otrzymany dar wolności było utworzenie 8 grudnia 1918 roku nowego Uniwersytetu w Lublinie. Na Patrona Uniwersytetu pierwszy rektor wybrał Najświętsze Serce Jezusa, zaś jako dewizę hasło Deo et Patriae - w służbie Bogu i Ojczyzny.

 

Maryjo, Królowo Mądrości,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II funkcjonując bez mała 100. lat powiększył się o nowe wydziały, kierunki studiów, dalej poszukuje w świecie prawdy, bazując na fundamencie wiary i rozumu. Dzisiaj my – jego pracownicy i studenci - przejmujemy dziedzictwo naszego założyciela oraz tych wszystkich, którzy przez niemal jedno stulecie tworzyli nasz Uniwersytet. W naszych rękach spoczywa odpowiedzialność także za tych ludzi, którzy po opuszczeniu murów KUL, współtworzyć będą polską rzeczywistość.

Jak to czynić? – pytamy. Jak szukać w dzisiejszym świecie prawdy, podczas gdy zewsząd słychać głosy, że prawdy jedynej właściwie w tym świecie nie ma, a to, co jest prawdą, może sobie człowiek dowolnie ustalać? W jaki sposób nauczyć młodych ludzi życia według zasad, gdy niektórzy twierdzą, że w naszym świecie żadne absolutne zasady nie istnieją? Jak wznieść ducha ludzkiego ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu w świecie, w którym niekiedy jedynie argumenty rozumu są przyjmowane? Jak współcześnie realizować misję Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którą jest służba Bogu i Ojczyźnie.

 

Maryjo, Matko Dobrej Rady,

Z tymi trudnymi pytaniami, które codziennie nam towarzyszą, przychodzimy do Ciebie, Matko, stajemy przed Twoim obliczem. Przychodzimy do Ciebie ze słowami wdzięczności. Wraz z Tobą chcemy dziękować Bogu za 97 lat istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, za księdza Idziego Radziszewskiego – twórcę i pierwszego rektora naszej uczelni. Dziękujemy za wszystkich profesorów, pracowników i studentów. Szczególne dziękczynienie chcemy złożyć za naszych fundatorów, darczyńców i przyjaciół, których hojność jest dla nas codziennie znakiem Bożej Opatrzności.

Przygotowując się do jubileuszu 100-lecia istnienia naszego Uniwersytetu chcemy w modlitewnym zawierzeniu prosić o wsparcie i pomoc dla każdej osoby z naszej wspólnoty akademickiej - każdego profesora i studenta, wykładowcy i pracownika administracji; chcemy prosić również za naszymi absolwentami, którzy starają się żyć ideałami, zaszczepionymi w nich w trakcie studiowania.

 

Maryjo!

Jeszcze raz pragniemy dzisiaj powierzyć Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prosimy naucz nas uważnego wsłuchiwania się we wszystko, co mówi Twój Syn i wspieraj na drodze służby Deo et Patriae.

Do tej prośby dołączmy również wszystkie intencje stających do modlitwy apelowej oraz intencje polecane w Księdze apelowej.