Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie uzupełniającym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Ogłoszenie konkursu jest planowane na dzień 18 stycznia 2016 r.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2015, godz. 10:41 - Piotr Siemaszko