PL: Tak przyjemny, tak uzależniający: Kilka uwag o pracy Alexandra Prussa One Body  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 119-128  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-9

 

Streszczenie

W niniejszym artykule o charakterze recenzyjnym analizuję szczegółowo książkę Alexandra Prussa One Body, wskazując na miejsca, w których się z nim zgadzam, oraz podkreślając kilka nie­do­ciągnięć w jego argumentach. Ogólny tok myślowy, który jest eksploracją biblijnej metafory „bycia jednym ciałem”, jest dla mnie w ostateczności zadowalajacy z teologicznego, ale nie z filozoficznego punktu widzenia.

 

Summary

In this article in a form of a review I analyze at length A. Pruss’ book One Body, pointing at where I agree with him and stressing several flaws in his arguments. The general line of thought, which is exploring the biblical metaphor of “being one body,” is ultimately sufficient for me from the theological, but not the philosophical point of view.

 

 

Słowa kluczowe: seks, etyka seksualna, miłość, małżeństwo, antykoncepcja, seks bez penetracji.

 

Key words: sex, sexual ethics, love, marriage, contraception, noncoital sex.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Brentano, Franz. Psychology from an empirical standpoint, translated by Oskar Kraus, Linda L. Macalister, Antos C. Rancurello, Peter Simons. Routledge: London and New York, 2009.
  2. Pruss, Alexander R. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: Notre Dame University Press, 2012.
  3. Smith, Barry, and Berit Brogaard. “Sixteen days.” Journal of Medicine and Philosophy 28, 1 (2003): 45–78.

 

Information about Author:

Dr. Tomasz Kąkol — Faculty of Social Sciences at University of Gdansk; address for correspondence: University of Gdansk, ul. Bażyńskiego 4, PL 80-952 Gdańsk; e-mail: tomasz.kakol@ug.edu.pl

 

 

Citation information:

Kąkol, Tomasz. 2015. "So Pleasant, so Addictive: Some Remarks on Alexander Pruss’ Work One Body." Roczniki Filozoficzne 63, 3: 119-128, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-9.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:47 - Anna Starościc