PL: One Body: Odpowiedzi krytykom
 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 155-175  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-12

 

Streszczenie

W niniejszym tekście formułuję odpowiedzi na zarzuty kierowane wobec mojej książki One Body.

 

Summary

In this article I respond to a number of powerful criticisms of my book One Body.

 

 

Słowa kluczowe: stosunek płciowy, miłość, ciało, seksualność, rozrodczość, prokreacja, wnio­sko­wanie do najlepszego wyjaśnienia, teologia, filozofia, teleologia, menopauza, chrześci­jań­stwo, katolicyzm

 

Key words: sex, love, body, sexuality, reproduction, procreation, Inference to Best Explanation, theology, philosophy, teleology, menopause, Christianity, Catholicism.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Murphy, Mark C. 1997. “The conscience principle.” Journal of Philosophical Research 22:384–407.
  2. Pruss, Alexander R. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: Notre Dame University Press.
  3. Punzo, Vincent. 1969. Reflective Naturalism. New York: MacMillan.
  4. Roberts, Robert. 2003. Emotions: An Essay in Aid of Moral Psychology. Cambridge: Cambridge Uni­versity Press.

 

Information about Author:

Prof. Alexander R. Pruss—Department of Philosophy, Baylor Univer­sity; ad­dress for cor­respondence: One Bear Place #97273, Waco, TX 76798-7273; e-mail: Alexander_Pruss@baylor.edu

 

 

Citation information:

Pruss, Alexander R. 2015. "One Body: Odpowiedzi krytykom ." Roczniki Filozoficzne 63, 3: 155-175, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-12.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:26 - Anna Starościc