PL: Stopnie miłości w Kazaniu VII Mikołaja z Kuzy Sermon VII Remittuntur ei peccata multa

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 2

 
Strony/pages: 145-156  

 

DOI 10.18290/rf.2015.63.2-10

 

Streszczenie

Artykuł omawia fragment jednego z wczesnych kazań Mikołaja z Kuzy - Sermo VII Remittuntur ei peccata multa, które wyróżnia się nietypową w praktyce predykanckiej formą dialogu. Jego główną bohaterką jest Maria Magdalena, której postać została skonstruowana w oparciu o wątki zarówno biblijne, jak i apokryficzne i stanowi alegorię miłości duszy do Boga. W artykule zawarto analizę Kuzańczykowego pojęcia miłości poprzez omówienie obecnych w tekście terminów (amor, caritas, dilectio) oraz wyodrębnienie dwóch wykorzystanych przez autora schematów drogi miłości (trój- i siedmiostopniowego). Zostały również wskazane zależności intertekstualne między kazaniem Kuzańczyka a pismami pseudo-bonawenturiańskimi, zwłaszcza De diaeta salutis Wilhelma de Lanicia i De septem itineribus aeternitatis Rudolfa von Biberach. Charakter wpływu obu autorów przybliżają analizy fragmentów szczególnie gęstych semantycznie, o wyrazistym charakterze alegorycznym i licznych metaforach.

 

Summary

The article discusses one of the early sermons by Nicholas of Cusa – Sermo VII Remittuntur ei peccata multa, written in a dialogue form, uncharacteristic of the sermon genre. The main protagonist is Mary Magdalene, who was described on the basis of biblical and apocryphal stories. According to Sermo VII she is an allegory of the soul’s love for God. The article contains the analysis of Cusanus’ concept and terminology of love (amor, caritas, dilectio) as well as the description of the image of three and seven stages of love. Moreover, there have been identified intertextual relations between the semen and sources attributed to Bonaventura such as De diaeta salutis by Guillaume de Lanicia and De septem itineribus aeternitatis by Rudolf von Biberach. Finally, there are also deeper semantic analyses of more difficult fragments.

 

 

Słowa kluczowe: Mikołaj z Kuzy; kazania; stopnie miłości; Maria Magdalena

 

Key words: Nicholas of Cusa; sermons; stages of love; Mary Magdalene

 

 

Bibliografia/References:

  1. [Guilelmus de Lanicia]. Dieta salutis. Paris: [[Félix Baligault] partially for François Regnault], 1500.
  2. Haskins, Susan. Mary Magdalen: Myth and Metaphor. London: HarperCollins, 1993.
  3. Haubst, Rudolf. “Ein Predigtzyklus des jungen Cusanus über tätiges und beschauliches Leben.” Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 7 (1969): 15-46.
  4. Jacobus a Voragine. Legenda aurea vulgo historia lombardica dicta. Ed. Th. Graesse, Leipzig: Libraria Arnoldiana, 1850.
  5. Jansen, Katherine Ludwig. The Making of the Magdalen: Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages. Princeton: Princeton University Press, 2000.
  6. Nicholas of Cusa. Early Sermons (1430-1441). Trans. Jasper Hopkins. Colorado: Banning Press, 2003.
  7. Nicolaus de Cusa. Opera omnia, Sermones I (1430-1441). Fasciculus 2: Sermones V-X. Ed. Rudolf Haubst [et al.]. Hamburg: Felix Meiner, 1973.
  8. Rudolf von Biberach. De septem itineribus aeternitatis. Ed. Margot Schmidt. Stuttgart (Bad-Cannstatt): Frommann-Holzboog, 1985.

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

Barbara Grondkowska, MA – PhD student at the Faculty of Philosophy, John Paul II Catholic University of Lublin; e-mail: basillis@student.kul.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Grondkowska, Barbara. 2015. "The Stages of Love in Cusanus’ Sermon VII Remittuntur ei peccata multa." Roczniki Filozoficzne 63, 2: 145-156. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-10.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2016, godz. 13:20 - Anna Starościc