Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.05-00-001/15 w ramach działania 2.18 Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach konkursu planowane jest  wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarcze.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2015, godz. 10:40 - Piotr Siemaszko