Uniwersytet Wrocławski

4 sierpnia 2015 r. Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL w imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz dr hab. Dariusz Skarżyński, prof. UWr – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego podpisali umowę dotyczącą podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych, rozwoju prac eksperymentalnych i teoretycznych, przeprowadzania konsultacji naukowych. Umowa przewiduje również wykorzystanie we współpracy aparatury będącej na wyposażeniu ICBN KUL.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona