EN: review: Philip Kitchter, Life After Faith. The Case for Secular Humanism

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 2

 
Strony/pages: 270-277  

 

DOI 10.18290/rf.2015.63.2-16

 

 

Bibliografia/References:

 1. Barker G., Kitcher P., Philosophy of Science. A New Introduction, New York – Oxford: Oxford University Press 2014 [seria: Fundamentals of Philosophy, red. J.M. Fischer, J. Perry].
 2. Dewey J., A Common Faith, New Haven: Yale University Press 1934.
 3. Gutowski P., Czym jest „nowy ateizm”?, w: Nauki przyrodnicze a „nowy ateizm”, red. M. Słomka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 7-45.
 4. Gutowski P., Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 108, 124.
 5. Gutowski P., Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 292-342.
 6. Habermas J., Wierzyc i wiedzieć, „Znak” 54( 2002), nr 9(568), s. 14-15.
 7. James W., Pragmatyzm. Nowa nazwa kilku starych metod myślenia, tłum. M. Filipczuk, posłowie P. Gutowski, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2004.
 8. Kitcher P., Living with Darwin: Evolution, Design, and the Future of Faith, New York: Oxford University Press 2007.
 9. Kitcher P., Abusing Science: The Case Against Creationism, Cambridge: MIT Press 1982.
 10. Kitcher P., Death in Venice. The Cases of Gustav von Aschenbach, New York: Columbia University Press 2013.
 11. Kitcher P., Life After Faith. The Case for Secular Humanism [The Terry Lectures Series], New Haven – London: Yale University Press 2014, ss. 175.
 12. Kitcher P., Preludes to Pragmatism. Toward a Reconstruction of Philosophy, New York: Oxford University Press 2012, ss. 424.
 13. Kitcher P., Science in a Democratic Society, New York: Prometheus Books 2011.
 14. Kitcher P., Science, Truth, and Democracy, New York: Oxford University Press 2001.
 15. Kitcher P., The Advancement of Science: Science without Legend, Objectivity without Illusion, New York: Oxford University Press 1993.
 16. Kitcher P., The Ethical Project, Cambridge, MA – London: Harvard University Press 2011.
 17. Kitcher P., The Ethical Project, Cambridge: Harvard University Press 2011.
 18. Kitcher P., The Lives to Come: The Genetic Revolution and Human Possibilities, New York-London: Simon and Schuster, Penguin 1996.
 19. Kitcher P., The Nature of Mathematical Knowledge, Oxford: Oxford University Press 1983.
 20. Kitcher P., Toward a Pragmatist Philosophy of Science, „Theoria” 77(2013), s. 185-231.
 21. Kitcher P., Vaulting Ambition: Sociobiology and the Quest for Human Nature, Cambridge: MIT Press 1985.
 22. Snow C.P., The two cultures and the scientific revolution, „Encounter” 12(1959), nr 6, s. 17-24 oraz 13(1959), nr 1, s. 22-27 (j. polskim: tenże, Dwie kultury, tłum. T. Baszniak, przedmowa S. Collini, Warszawa: Prószyński i S-ka 1999).
 23. Starościc A., Odnowa filozofii a idee pragmatyzmu. Stanowisko Philipa Kitchera, „Kwartalnik Filozoficzny” 43(2015), z. 2, s. 101-117.
 24. Starościc A., Gillian Barker, Philip Kitcher, Philosophy of Science. A New Introduction, „Roczniki Filozoficzne” 62(2014), nr 3, s. 139-146.
 25. The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, red. John Brockman, New York: Simon & Schuster 1995 (j. polskim: Trzecia kultura, red. tenże, tłum. P. Amsterdamski i in. [seria: Nauka u Progu Trzeciego Tysiąclecia, t. 6], Wydawnictwo CIS: Warszawa 1996).

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

mgr Anna Starościc – asystent w Katedrze Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii KUL; e-mail: anna.staroscic@kul.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Starościc, Anna (review). 2015. "Philip Kitchter, Life After Faith. The Case for Secular Humanism" Roczniki Filozoficzne 63, 2: 270-277. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-16.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 23:24 - Anna Starościc