Zawierz swą przeszłość miłosierdziu Boga,

teraźniejszość – Jego miłości,

a przyszłość – Jego opatrzności.

(św. Augustyn)

 

 

Przepełnionych miłością i pokojem Świąt Bożego Narodzenia

życzą

Pracownicy Katedry Języka Polskiego KUL

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 20:33 - Małgorzata Nowak-Barcińska