EN: Introduction: Conference „Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism"

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 2

 
Strony/pages: 9-12  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-1

 

 

Słowa kluczowe:

konferencja "Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism";

 

Key words: conference "Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism".

 

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – Department of the History of Ancient and Medieval Philosophy, Institute of Theoretical Philosophy, Faculty of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin; address for correspondence: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e-mail: agat@kul.lublin.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Kijewska, Agnieszka. 2015. "Wprowadzenie: Konferencja „Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism"." Roczniki Filozoficzne 63, 2: 9-12, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-1.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2015, godz. 08:34 - Anna Starościc