Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.14 „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”, w ramach II Osi Priorytetowej: "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 14:32 - Piotr Siemaszko