Informujemy o nowym planowanym konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach konkursu dofinansowywane będą projekty mające na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej ludności.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 14:32 - Piotr Siemaszko