Informujemy o kolejnym nowym konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 13:56 - Piotr Siemaszko