Połowa lubelskich studentów, którzy zostali nagrodzeni stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2015/2016 za wybitne osiągnięcia, studiuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kierunek psychologia - spośród 34 nagrodzony studentów KUL aż 23 to studenci psychologii wspierania jakości życia oraz psychologii biznesu i przedsiębiorczości. Gratulacje należą się wszystkim laureatom, a sukces studentów psychologii naszej Uczelni jest dla społeczności akademickiej KUL dodatkowym bodźcem do zwiększenia swoich wysiłków na płaszczyźnie naukowej, sportowej i artystycznej.

 

11 stycznia 2016

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016, godz. 18:30 - Agata Błachnio