Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasz student Pan Assef Salloom otrzymał tytuł: Najlepszy student zagraniczny w Polsce w kategorii Studia doktoranckie.

 

 

  

Aż 130 zagranicznych studentów studiujących na 49 polskich uczelniach rywalizowało o tytuł najlepszego studenta w konkursie Interstudenta 2015. Kapituła konkursowa jako najlepszego zagranicznego studenta w kategorii doktorantów wybrała studenta filozofii KUL - Assef'a Salloom. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w czwartkowy wieczór, 21 stycznia, podczas gali konkursu w Gdańsku. 

 

Assef Salloom przyjechał do Polski wiosną 2013 roku, uciekając ze swoją żoną Hamidą i trzymiesięcznym synem z objętej wojną Syrii. Ukończył studia licencjackie z zakresu Sztuki i Humanistyki w Języku Angielskim na Uniwersytecie Tishreen w Syrii, gdzie następnie uczył literatury angielskiej. Dodatkowo wykładał lingwistykę angielską w instytucjach rządowych Syrii. W Polsce rozpoczął studia magisterskie na kierunku European Studies prowadzone po angielsku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te skończył z wyróżnieniem jako najlepszy student na roku. W trakcie swoich studiów brał udział w kilkunastu wydarzeniach, zarówno na uniwersytecie, jak i poza nim poświęconych sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po skończeniu studiów magisterskich został przyjęty na studia doktoranckie prowadzone po angielsku na Wydziale Filozofii KUL, gdzie aktywnie angażuje się w życie naukowe i kulturalne społeczności uniwersyteckiej. Assef łączy studia z działalnością społeczną i artystyczną. Centrum Wolontariatu wyróżniło go w konkursie na wolontariusza roku. Jest redaktorem serwisu www.LoginLublin.pl. skierowanego do studentów cudzoziemców z Lublina w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Jego pasją jest gra na lutni arabskiej, gitarze klasycznej i flamenco – udziela lekcji gry i angażuje się w akcje promujące kulturę Bliskiego Wschodu. 

 

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Kapituła konkursu złożona z naukowców i przedstawicieli ogólnopolskich gremiów związanych ze szkolnictwem wyższym wskazuje zwycięzców w kategoriach: studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Do szóstej edycji konkursu zgłosili się studenci z Ukrainy, Białorusi, Indii, ale także m.in. Gruzji, Kanady, Armenii i Syrii. Kapituła premiuje osoby, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Dlatego też nie wystarczą dobre wyniki w nauce, konieczny jest aktywny udział w lokalnym środowisku studenckim - działalność kulturalna, społeczna, sportowa, czy też działania na rzecz wielokulturowości.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!