Część pisemna odbywać się będzie w godz. 11.30-14.30 i będzie mieć miejsce w sali 219 CTW (II piętro) w nowym budynku Centrum Transferu Wiedzy (wejście od ul. Łopacińskiego, budynek prostopadły do ul. Łopacińskiego).

 

Część ustna rozpocznie się o godz. 15.00 i odbywać się będzie w Gmachu Głównym w Instytucie Filologii Romańskiej w salach 345 oraz 348 (III piętro).

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia przez Uczestników OJF oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych (ząłącznik_OJF) i dostarczenia ich w dniu zawodów do organizatorów etapu okręgowego.

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2016, godz. 23:01 - Edyta Kociubińska