ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka

 


ISSN 0035-7707

 

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Krzysztof BOGACKI, Urszula DĄMBSKA-PROKOP, Christine DURIEUX, Rev. Augustyn ECKMANN, Teresa GIERMAK-ZIELIŃSKA, Michèle GOYENS, Stanisław GÓŹDŹ-ROSZKOWSKI, Georges KLEIBER, Andrzej MARYNIARCZYK SDB, Krzysztof NARECKI, Rev. Mirosław SITARZ, Teresa TOMASZKIEWICZ, Grażyna VETULANI, Krystyna WASZAKOWA, Stanisław WIDŁAK, Maria WOJTAK, Rev. Mirosław WRÓBEL, Andrzej ZAJĄC OFMConv

 

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Dorota Śliwa (REDAKTOR NACZELNY), Marzena Dyjakowska (ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO), Cecylia Galilej (SEKRETARZ), Christine Durieux, Máté Kovács, Renata Krupa (CZŁONKOWIE)

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej, p. 353.
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Witryna internetowa czasopisma:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh

 

Tom LXVII/2019

Appel à contributions:

Termes et relations dans les corpus bilingues des domaines de l’artisanat

 

RH z. 8 na stronie TN KUL:

Tom LXVI/2018

Tom LXV/2017

Tom LXIV/2016

Tom LXIII/2015

Tom LXII/2014

Tom LXI/2013

Tom LX/2012

Tom LIX/2011

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2019, godz. 11:11 - Edyta Kociubińska