jonas-jacobsson-411044-unsplash
 
EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH
Poniżej znajdują się opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania.
 
          Język angielski

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf B2 z elementami academic english

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf B2 (profil biotechnologiczny)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (profil biznesowy)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (profil IT)

CEF B2+ – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska) B2+ (profil prawniczy)

CEF B2 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego o profilu biznesowym.pdf B2 (profil przyrodniczo-gospodarczy) 

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf B2+ (profil psychologiczny)

CEF C1 - Egzamin na poziomie zaawansowanym.pdf B2+ (profil teologiczny)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf C1 z elementami academic english

 

Język francuski

CEF A2 - Egzamin na poziomie podstawowym.pdf
CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf

CEF B2+ - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska).pdf

 

Język hiszpański

CEF A2 - Egzamin na poziomie podstawowym.pdf B1 
 
Język niemiecki

CEF A2 – Egzamin na poziomie podstawowym.pdf A2

CEF A2 – Egzamin na poziomie podstawowym.pdf B2

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf B2+ (profil prawniczy) 

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf B2+ (profil psychologiczny)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2+ (profil teologiczny) 

 

 

Język rosyjski

CEF C1 - Egzamin na poziomie zaawansowanym.pdf A2 
           
Język włoski
Nowa wersja!!!
Autor: SPNJO Studium
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2019, godz. 02:49 - Tomasz Flis