Stypendia dla doktorantów

    

Marta Jaśkiewicz, Natalia Kopiś, Marta Ratomska, Przemek Tużnik i Andrzej Cudo, czyli wszyscy doktoranci KPE, otrzymali stypendia z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, tzw. dziekańskie, oraz stypendia z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok 2015/2016.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2016, godz. 12:33 - Piotr Francuz