PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

studia II stopnia

 

Kierunek Prawo Unii Europejskiej kształci specjalistów w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, regulacji prawnej obrotu gospodarczego w ramach Unii Europejskiej, a także prawnych podstaw polityk unijnych oraz prawnych aspektów zagadnień dyplomatyczno-konsularnych. Program studiów został opracowany przez wykładowców KUL oraz przez przedstawicieli administracji Unii Europejskiej, przedstawicieli placówek dyplomatyczno-konsularnych, adwokatów i radców prawnych, co powoduje, że uwzględnia rzeczywiste potrzeby związane z zapotrzebowaniem na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu prawa UE i umiejętności dyplomatyczno-konsularne.


Kierunek studiów Prawo Unii Europejskiej obejmuje zagadnienia z zakresu obszaru nauk prawnych i nauk społecznych. Elementami ubogacającymi proponowany program są praktyczne warsztaty oraz stworzenie dwóch ścieżek specjalistycznychdyplomacja oraz europejskie prawo gospodarcze.

 

Od roku akademickiego 2016/17 zostanie wprowadzony dodatkowy zestaw zajęć dla studentów wychodzących poza program, obejmujących następujące pola problemowe:


a) Akademia Dyplomatyczna Unii Europejskiej (w ramach zaproponowanych zajęć zostaną zorganizowane spotkania studentów z konsulami, ambasadorami; studenci odbędą szkolenia z protokołu dyplomatycznego, wezmą udział w pokazowej kolacji, zostaną zorganizowane wyjazdy studentów do placówek dyplomatycznych poza Rzecząpospolitą Polska w ramach odbywanych praktyk).


b) Akademia Funduszy Unii Europejskiej (w ramach zaproponowanych zajęć zostaną zorganizowane spotkania z marszałkiem województwa, prezydentami, burmistrzami i starostami, agencjami rolnymi)


c) Europejska Akademia Praw Konkurencji (współpraca z izbami przemysłowo-handlowymi, patronat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Centrum Obsługi Inwestorów) .

 

 

 

ZOBACZ PROGRAM NA KIERUNKU PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ...

 

 

 

APLIKUJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

-> SERWIS REKRUTACYJNY

 

 

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016, godz. 21:28 - Paweł Wojtasik