mgr Agnieszka Palacz-Chrisidis

 

kontakt: agnieszka.palacz@kul.pl

 

psycholog, specjalista terapii uzależnień. Asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Doktorantka psychologii KUL na seminarium z Psychoprofilaktyki patologii społecznej, pod kierunkiem Prof. Iwony Niewiadomskiej. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi badania z zakresu uzależnień behawioralnych wśród osób młodych.


Najważniejsze publikacje:

Chwaszcz J., Niewiadomska I., Fel S., Wiechetek M., Palacz-Chrisidis A. (2015). Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Warszawa: PWN.

Niewiadomska I., Augustynowicz W., Palacz-Chrisidis A., Bartczuk R., Wiechetek M., Chwaszcz J. (2014). Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem. Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM.

Chwaszcz J., Palacz-Chrisidis A. (2014). Behavioral addictions. Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM.

Augustynowicz W., Palacz-Chrisidis A. (2014). Behavioral Addictions Publications – Brief Review. W: Behavioral addictions. Chwaszcz J., Palacz-Chrisidis A. (red.). Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM. s. 100-109.

Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W., Palacz A. (2013). Building the support models of young prisoners rehabilitation and reintegration. Humanities & Social Sciences. s. 1-4.

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017, godz. 16:21 - Marta Szaro