Między empirią a teorią
Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam

 

Wydział Filozofii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

27 stycznia 2016 r.

 

Sesja III, prowadzi ks. dr Marek Słomka

 

dr hab. Wiesław Wójcik (prof. PAN), Eksplanacyjna wartość koncepcji rewolucji metanaukowej Józefa Życińskiego

 

 

dr hab. Katarzyna Paprzycka (prof. UW), dr Katarzyna Kuś (UW), Czy można empirycznie zbadać pojęcie działania intencjonalnego?

 

 

Dyskusja panelowa: Naturalizm a badania nad religią

 

prof. Andrzej Bronk SVD (KUL)

 

 

prof. Tadeusz Gadacz (UP)

 

 

prof. Barbara Chyrowicz SSpS (KUL)

 

  

 

Dyskusja panelowa - prowadzi prof. Jacek Wojtysiak (KUL)

 

 

 

Sesja IV (studentów i doktorantów), prowadzi mgr Monika Chylińska

 

mgr Grzegorz Zyzik (UO), Uwięzieni w maszynie. Technoantropologia

 

 

Łukasz Gomułka (UO), Niezmienniki pola racjonalności na przykładzie eksperymentów myślowych Stanisława Lema

 

Materiał nie publikujemy na prośbę Pana Łukasza Gomółki 

 

mgr Łukasz Borowiecki (UJ), Przestrzenność doświadczeń słuchowych z perspektywy filozofii i psychoakustyki

 

 

mgr Damian Luty (UAM), Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią

 

 

mgr Paweł Zięba (UJ), Realizm naiwny a badania empiryczne

 

 

Mateusz Firlej (UW), Życiński wobec logicznego empiryzmu

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017, godz. 12:24 - Andrzej Zykubek