Lista lektur z historii starożytnej dla grup konwersatoryjnych dr hab. M. Münnicha

 

            Podręczniki:

A. Ziółkowski, Historia Powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.

 

            Inne podręczniki:

J. Wolski, Historia powszechna, t. I, Starożytność, Warszawa 1994.

Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterel, Łódź 1990.

M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.

J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.

D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.

B. Bravo, E. Wipszycka [i in.], Historia starożytnych Greków, t. I-III, Warszawa 1988-2009.

G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973.

T. Martin, Starożytna Grecja, Warszawa 1998.

W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

D. Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2009.

M. Hall, Historia Grecji archaicznej, ok. 1200-479 p.n.e., Kraków 2011.

J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny 478-323 p.n.e., Kraków 2009.

M. Errington, Historia świata hellenistycznego 323–30 p.n.e., Kraków 2010.

M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

N.G.L. Carry, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992.

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

T. Martin, Rzym. Od Romulusa do Justyniana, Poznań 2014.

 

 

            Słowniki i encyklopedie:

J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii, Katowice 1998.

G. Ruchet, Słownik cywilizacji egipskiej, Warszawa 1994.

M. Lurker, Bogowie i symbole starożytnych Egipcjan, Warszawa 1995.

Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1995.

Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, red. K. Kumaniecki, K. Michałowski, L. Winniczuk, Warszawa 1990.

 

            Opracowania ogólne:

J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa - Kraków 1997.

O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1968.

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1-3, red. E. Wipszycka, Warszawa 2002.

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1-2, Warszawa 1988-94.

Sztuka świata, t. 1-2, red. J. Pijoan, Warszawa 1995.

Świat Biblii, red. A. Lemaire, Wrocław 2001.

 

 

            Atlasy:

L. Piotrowicz, Atlas do historii starożytnej, Warszawa - Wrocław 1986.

Wielki Atlas Biblijny, red. J. B. Pritchard, Warszawa 1994.

Wielki Atlas Historyczny, Warszawa 2004.

 

            Opracowania szczegółowe:

 

 1.Mezopotamia

Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1973.

Contenau G., Życie codzienne w Babilonie i Asyrii, Warszawa 1963.

Garelli P., Asyriologia, Warszawa 1998.

Gawlikowska K., Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975.

Joannès F., Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, Poznań 2007.

Kramer S. N., Historia zaczyna się w Sumerze, Warszawa 1961.

Laessøe J., Ludy Asyrii, Warszawa 1972.

Łyczkowska K., Szarzyńska K., Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981.

Mezopotamia, red. J. Braun, Warszawa 1971.

Mierzejewski A., Tajemnice glinianych tabliczek, Warszawa 1981.

Roaf M., Mezopotamia, Warszawa 1998.

Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1998.

Saggs H. W. F., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973.

van de Mieroop M., Hammurabi. Król Babilonu, Poznań 2016.

 

 2. Egipt

Bator W., Myśl starożytnego Egiptu, Kraków 1993.

Bator W., Religia starożytnego Egiptu, Kraków 2004.

Ciałowicz K., Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa - Kraków 1999.

Černy J., Religia starożytnych Egipcjan, Warszawa 1974.

Daumas F., Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa 1973.

Drioton E., Egipt faraonów, Warszawa 1970.

Egipt. Świat faraonów, red. R. Schulz, M. Seidel, Köln 2001.

Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.

Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja boga w starożytnym Egipcie, Warszawa 1991.

Kitchen K. A., Ramzes Wielki i jego czasy, Warszawa 2002.

Lipińska J., Sztuka egipska, Warszawa 1982.

Lipińska J., Tajemnice papirusów, Warszawa 2005.

Lipińska J., W cieniu piramid, Wrocław 2003.

Lipińska J., Marciniak M., Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1977.

Michałowski K., Nie tylko piramidy, Warszawa 1974.

Montet P., Życie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów XIII-XII w. p.n.e., Warszawa 1964.

Morenz S., Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie, Warszawa 1972.

Myśliwiec K., Pan Obydwu Krajów. Egipt w I tysiącleciu p.n.e., Warszawa 1993

Myśliwiec K., Święte znaki Egiptu, Warszawa 2001.

Niwiński A. Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1972.

Schlög H.A., Starożytny Egipt: historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, Warszawa 2009.

Starożytny Egipt, red. A. Szczudłowska, Warszawa 1978.

Tajemnice papirusów, red. J. Lipińska, Warszawa 2005.

Wilkinson T., Powstanie i upadek starożytnego Egiptu, Warszawa 2011.

 

 3. Izrael

Archeologia Palestyny, red. L. Stefaniak, Poznań 1973.

Bright J., Historia Izraela, Warszawa 1994.

Chouraqi A., Życie codzienne ludzi Biblii, Warszawa 1995.

Ciecieląg J., Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego, Kraków 2002.

Daniel-Rops H., Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 1994.

Grant M., Herod Wielki, Warszawa 1999.

Harrington W. J., Klucz do Biblii, Warszawa 1982.

Lemaire A., Dzieje biblijnego Izraela, Poznań 2002.

Parrot A., Wśród zabytków Samarii i Jerozolimy, Warszawa 1971.

Starożytny Izrael, red. H. Shanks, Warszawa 1994.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, oraz Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1994, 1996.

Tyloch W., Dzieje Ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1985.

Warzecha J., Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005.

 

 4. Grecja

Bernhard M. L., Sztuka grecka, Warszawa 1976.

Boardman J., Sztuka grecka, Toruń – Wrocław 1999.

Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.

Cartledge P., Spartanie. Świat wojowników, Warszawa 2005.

Człowiek Grecji, red. J.-P. Vernant, Warszawa 2000.

Davies J. K., Demokracja w Grecji klasycznej, Warszawa 2003.

Green P., Aleksander Macedoński, Warszawa 1978.

Hammond N. G. L., Filip Macedoński, Poznań 2002.

Hammond N. G. L., Geniusz Aleksandra Wielkiego, Poznań 2001.

Hammond N. G. L., Starożytna Macedonia, Warszawa 1998.

Finley M., Grecy, Warszawa 1965.

Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985.

Hansen M. H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999.

Kulesza R., Sparta w V-IV w. p.n.e., Warszawa 2003.

Lengauer R., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

Leveque P., Świat grecki, Warszawa 1973.

Michałowski P., Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986.

Mireaux E., Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962.

Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.

Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.

Oświęcimski S., Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie,

Wrocław 1989.

Świderkówna A., Hellada Królów, Warszawa 1967.

Świderkówna A., Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978.

Świderkówna A., Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 1983.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1991.

Vernant J.-P., Źródła myśli greckiej, Gdańsk 1996.

Walbank F. W., Świat hellenistyczny, Warszawa 2003.

Wolski J., Dzieje i upadek imperium Seleucydów, Kraków 1999.

Zwolski E., Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978.

 

 5. Rzym

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Warszawa 1998.

Brown P., Świat późnego antyku, Warszawa 1991.

Cameron A., Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2003.

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966.

Ciechanowicz J., Rzym, ludzie i budowle, Warszawa 1987.

Crawford M., Rzym w okresie republiki, Warszawa 2003.

Człowiek Rzymu, red. A. Giardin, Warszawa 1997.

Etienne R., Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971.

Gerard W., Cezar, Warszawa 1983.

Gillmeister A., Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.

Grant M., Dwunastu cezarów, Warszawa 1997.

Grant M., Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986.

Grant M., Mity rzymskie, Warszawa 1994.

Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006.

Heurgon J., Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punickich, Warszawa 1973.

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987.

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.

Łoposzko T., Historia społeczna republikańskiego Rzymu, Warszawa 1987.

Marrou H.-I., Zmierzch Rzymu, czy późna starożytność, Warszawa 1997.

Sartre M., Wschód rzymski, Wrocław 1997. (w razie wyboru tej książki obowiązują tylko rozdz. 1-4, 11)

Southern P., Oktawian August, Warszawa 2003.

Vogt J., Upadek Rzymu, Warszawa 1994.

Wells C., Cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005.

 

 6. Chrześcijaństwo

Danielou J., Marrou H.-I., Historia Kościoła, t. 1, Od początków do roku 600, Warszawa 1984.

Dawson Ch., Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987. (do s.127)

Deichmann F. W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994.

Filarska B., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1984.

Hamman A., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990.

Hamman A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, Warszawa 1989.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1981.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

 

Münnich Munnich

 

Autor: Maciej Münnich
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 18:18 - Maciej Münnich