Edyta Krzysztofik

adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na WPPKiA KUL. Członek International Law Association – grupa polska, MIGRA-TEAM oraz sekretarz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich – oddział lubelski. Autor publikacji z zakresu: praw człowieka, swobód rynku wewnętrznego oraz funduszy unijnych. Przedmiot zainteresowań: swobody personalne rynku wewnętrznego, obywatelstwo unijne, prawa człowieka oraz unijny wymiar sprawiedliwości.

 

Anna Szachoń-Pszenny

 

 

Agnieszka Parol

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2020, godz. 22:23 - Anna Kosińska