Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż właśnie się rozpoczyna II tura projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji”. Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje: zawodowe, interpersonalne, z przedsiębiorczości i informatyczne dla PT studentów/tek ostatnich lat (studiów licencjackich i magisterskich). Każde szkolenie będzie udokumentowane stosownym zaświadczeniem.

Po szkoleniach przewidywane są (także bezpłatne) wizyty studyjne w firmach, gdzie uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy na wybranych stanowiskach u goszczącego przedsiębiorcy.

W kolejnym projekcie - który rozpocznie się wkrótce po szkoleniach - PT studenci II roku MA będą mieli możliwość aplikowania na PŁATNE staże (które będzie można odbywać już po obronach, a zatem obowiązki wynikające z projektu nie będą kolidowały z kończeniem prac licencjackich/magisterskich). Pragnę podkreślić, że w pierwszej kolejności miejsca przewidziane są dla uczestników obecnej II tury LUK II (czyli szkoleń).

Pierwszym etapem projektu jest wypełnienie dwóch prostych dokumentów: Formularza Zgłoszeniowego oraz Kwestionariusza Autoanalizy Kompetencji. Dokumenty można dostarczyć do Biura Projektu, pok. CN-201 (Collegium Norwidianum, II piętro), codziennie w godz. 07.30 – 15.30.

Wszystkie dokumenty, regulamin oraz szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie projektu:

https://www.kul.pl/rekrutacja,art_57226.html


W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań polecamy kontakt z p. dr. Łukaszem Borowcem, koordynatorem WNH projektu (email: lukbor@kul.pl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016

Wydział Nauk Humanistycznych KUL

zaprasza do udziału w projekcie:

„LUK II– Lubelski Uniwersytet Kompetencji”

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie do września 2017 roku kompetencji 289 studentów/-ek kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia słowiańska, filologia romańska i sinologia KUL do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy
z przedsiębiorstwami.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 

BEZPŁATNE WARSZTATY Z KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH:

 1. „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”: 16 h (śr. 10 os.)
 2. „Efektywna komunikacja”: 16 h (śr. 10 os.)
 3. „Radzenie sobie ze stresem”: 16 h (śr. 10 os.)
 4. „Praca w zespole”: 16 h (śr. 10 os.)

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KOMPETENCJI ZAWODOWYCH,

INFORMATYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Język angielski dla pracowników biurowych: 60 h (dla 9 os.)
 2. „Menadżer projektów”: 30 h (dla 9 os.)
 3. „Przedsiębiorczość - podstawy ekonomii dla nieekonomistów”: 32 h (dla 9 os.)
 4. „Podstawy grafiki komputerowej”: 30 h (dla 9 os.)
 5. „Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy”: 30 h (dla śr. 10 os.)
 6. „Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy”: 30 h (dla śr. 10 os.)
 7. „Język rosyjski w biznesie”: 60 h (dla 10 os.)
 8. „Język ukraiński w biznesie”: 60 h (dla 10 os.)
 9. „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse”: 60h (dla 10 os.)
 10. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska): 32 h (dla śr. 9 os.)
 11. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja romańska): 32 h (dla śr. 9 os.)
 12. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja słowiańska): 32 h (dla śr. 9 os.)

 

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
Bezpłatne szkolenia dla studentów/tek ostatniego roku kierunków filologicznych w ramach projektu
Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016, godz. 13:14 - Monika Tokarczyk