Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwoju ogłasiło Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016, godz. 10:04 - Piotr Siemaszko