Spis treści

S. Sawicki
Wstęp.

S. Nieznanowski  
Średniowieczna liryka religijna. Rekonesans badawczy.
W. Weintraub  
O poezji religijnej Jana Kochanowskiego.
M. Zalewski  
Człowiek zbuntowany. O poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
J. Sokołowska   "Jesteś, któryś jest, wieczny, niepojęty...". Człowiek wobec Boga w poezji polskiego baroku.
T. Kostkiewiczowa  
Poezja religijna czasów Ośwecenia w Polsce.
M. Maciejewski  
"[...] Ażeby [...] ciało [...] powróciło w Słowo". Próba kerygmatycznej interpretacji  liryki religijnej Mickiewicza.
Cz. Zgorzelski  
W Tobie jest światłość, siła mego łona...". O liryce religijnej Słowackiego.
E. Bieńkowska  
Krasiński - poezja jako egzegeza symbolu.
S. Sawicki  
Religijność liryki Norwida.
M. Grzędzielewska  
Poezja religijna późnego romantyzmu i poromantyczna.
H. Filipkowska  
Poezja religijna Młodej Polski.
K. Górski
   Religijność Kasprowicza.
M. Jasińska-Wojtkowska   
Sacrum w poezji Leopolda Staffa.
P. Nowaczyński 
Liebert.
A. Hutnikiewicz   
Motywy religijne w poezji polskiej lat międzywojennych.
J. Święch  
Krzysztof Kamil Baczyński - poeta religijny.
J. Trznadel  
"Dźwigasz mię! - ktoś ty?". O poezji Jana Twardowskiego.
K. Dybciak  
Poezje - pokolenia - światopoglądy. Miłosz i Herbert.

Indeks osobowy

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2007, godz. 11:57 - Agnieszka Bielak