Spis treści

M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch 
Słowo wstępne


E. Kuźma  
Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w polskim ekspresjonizmie.

I. Maciejewska  
Franciszkanizm w poezji polskiej po roku 1918.

Z. Zarębianka  
Bóg skamandrytów.

K. Stępniak  
Wymiar religijny poezji niepodległościowej.

J. Święch  
Motywy religijne w poezji II wojny światowej.

S. Żak  
Wątek maryjny w powojennej poezji polskiej.

J. Jarzębski  
Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem.

S. Wysłouch  
Bunt wobec 'sacrum'. Z problemów literatury antyreligijnej w XX wieku.

B. Chrząstowska  
'Wierzę wierszem'. O poezji kapłańskiej.

*

J. Dunin  
Temat religijny w literaturze popularnej XX wieku.

M. Bujnicka  
Romans popularny wobec spraw wiary i religii.

J. Ługowska  
Dwudziestowieczna literatura religijna dla dzieci. Próba typologii.

R. Sulima  
'Sacrum' we współczesnej poezji ludowej.

D. Dąbrowska  
Poezja religijna tak zwanego drugiego obiegu (1980-1989).


Indeks nazwisk
Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2009, godz. 13:51 - Agnieszka Bielak