Spis treści


Cz. Hernas, M. Hanusiewicz  
Słowo wstępne


J. Sokołowska  
Od renesansu do baroku. Swoistość przełomu barokowego w Polsce.

B. Szymański  
Wizerunek Matki Boskiej w poezji wczesnego baroku.

J. Starnawski  
Dwaj najdawniejsi patronowie polscy, święty Wojciech i święty Stanisław, w oczach Wujka i Skargi.

H. Popławska  
Autobiografia mistyczna.

D. Chemperek  
Wyznaniowe oblicze poezji Daniela Naborowskiego.

R. Montusiewicz  
'Żywioły religijne' w politycznych utworach Kaspra Twardowskiego.

R. Grześkowiak  
Hieronim i Bóg. Z dziejów XVII-wiecznej elegii pokutnej.

M. Hanusiewicz   O 'człowieku cielesnym'
w poezji religijnej Wacława Potockiego.

B. Otwinowska  
Metafizyka pana na Ujazdowie.

A. Karpiński  
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego spotkania z 'sacrum'.

K. Obremski  
'Biblizacja' Rzeczypospolitej ('Optio vobis datur, eligite').

E. Poprawa-Kaczyńska  
Ignacjański 'modus meditandi' w kulturze religijnej późnego baroku. Rekonesans.

L. Szczerbicka-Ślęk  
Tradycje noworocznej obrzędowości a poezja XVI-XVIII wieku.

A. Krewińska  
Perspektywy eschatologiczne w poezji polskiego baroku.


Posłowie

Indeks nazwisk (zestawił Jan Godfryd)

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 08:37 - Agnieszka Bielak