Studia I, II i III stopnia

prowadzone/współprowadzone przez IFA KUL

 

 
 

kierunek stopień sem. rok
I II III IV

Filologia angielska,

studia stacjonarne

I Z 1 3 5 -
L 2 4 6 -
II Z 1 3 - -
L 2 4 - -
Językoznawstwo,

studia (nie)stacjonarne

III RS 1 2 3 4
RN 1 2 3 4
Literaturoznawstwo,

studia (nie)stacjonarne

III RS 1 2 3 4
RN 1 2 3 4

 oznaczenia: Z - semestr zimowy, L - semestr letni, R - kurs roczny, S- stacjonarny, N - niestacjonarny

 


 

Filologia angielska, studia niestacjonarne I i II stopnia

- plan zajęć znajdziemy tutaj

 


 

Studia (nie)stacjonarne III stopnia

 

Sobotnie seminaria doktoranckie odbywają się w liczbie 15 godz/semestr, w terminach. które ustala prowadzący.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2018, godz. 20:50 - Aleksander Bednarski