Serdecznie zapraszamy na prezentację projektów zagospodarowania terenów nadrzecznych w Lublinie, wykonanych przez studentów

Instytutu Architektury Krajobrazu KUL 

 

22 marca o godzinie 14:00 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
ul Konstantynów 1H

Lublin
sala 505 

(parter - skrzydło zachodnie)

Program:
Otwarcie wystawy przez Władze Uczelni
Wystąpienia Gości
Prezentacja zakresu działań projektowych
Wernisaż wystawy
Zakończenie

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016, godz. 09:27 - Anna Położyńska