1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

ks. prof. dr hab. Jan Perszon - przewodniczący

ks. dr hab. Stefan Szymik - sekretarz

ks. dr hab. Janusz Królikowski - recenzent
ks. dr hab. Andrzej Proniewski - recenzent
prof. dr hab. Teresa Paszkowska - recenzent
ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka - członek komisji

ks. dr hab. Stanisław Zarzycki - członek komisji

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 5 października 2015 r.

powołanie komisji: 1 grudnia 2015 r.

posiedzenie komisji: 14 marca 2016 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:35 - Ewa Zięba