Akademicka Kronika Filmowa
Wspomnienie o Prof. dr. hab. Stefanie Kozłowskim
Prof. dr hab. Stefan Kozłowski
emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ur. 5 stycznia 1928 r. we Lwowie zmarł 17 września 2007 r. w Krynicy.
Doktor habilitowany Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Profesor geologii i wieloletni pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Profesor Wydziału Filozofii i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współtwórca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczegoi Instytutu Ochrony Środowiska KUL
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska KUL
Poseł na Sejm RP w latach 1989 - 1991,
Minister Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
w rządzie Jana Olszewskiego,
Przewodniczący Komitetu Naukowego „Człowiek i Środowisko"
przy prezydium PAN.
Członek wielu komitetów przy prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Wybitny ekolog, działacz na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ceniony wychowawca studentów.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2007, godz. 12:55 - Anna Swęda